Imfihlo Kagogo Ruby

Chris van Wyk

See more book details

Giraffe Books

9781920016425
Synopsis

UChris uthanda uGogo wakhe uRuby. Uthanda ukuvakashela emzini wakhe aye kocosha amajingijolo engadini futhi bancokole bacule nabazala bakhe. UChris uthanda kakhulu ukuhamba noGogo Ruby baye edolobheni ukuze azothola ithuba lokuzikhethela izincwadi esitolo sezincwadi ezingamasekeni kumbe esezisebenzile. Kepha ngelinye ilanga uChris wathola ukuthi uGogo Ruby unemfihlo. Chris loves his Ouma Ruby and he loves visiting her house. But Chris especially loves it when his Ouma Ruby takes him into town to the second-hand bookshop. Then one day Chris learns that Ouma Ruby has a secret.