Imfihlo Kagogo Ruby

Chris van Wyk

See more book details

Giraffe Books

9781920629724
Synopsis

UChris uthanda uGogo wakhe uRuby. Uthanda ukuvakashela emzini wakhe aye kocosha amajingijolo engadini futhi bancokole bacule nabazala bakhe. UChris uthanda kakhulu ukuhamba noGogo Ruby baye edolobheni ukuze azothola ithuba lokuzikhethela izincwadi esitolo sezincwadi ezingamasekeni kumbe esezisebenzile. Kepha ngelinye ilanga uChris wathola ukuthi uGogo Ruby unemfihlo.