Lekunutu La Nkgono Ruby

See more book details

Giraffe Books

9781920629748
Synopsis

Chris o rata nkgonwae Ruby. O rata ho etela ha hae ho ya kga dimurubeie tshimong ya hae le ho ya e tsa metlaele ho bina le bo motswalae. Chris o rata haholo ha nkgonwae Ruby a ya le yena toropong ho ya kgetha dibuka lebenkeleng la dibuka tse kileng tsa sebediswa. Jwale ka tsatsi le leng a elellwa hore Nkgono Ruby o na le lekunutu.