1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z
 1. Hanya Yanagihara
 2. Peter Yarrow
 3. Rob Yeung
 4. Mingmei Yip
 5. Naray Yoon
 6. Salina Yoon
 7. Dwight Yorke
 8. Annemarie Young
 9. Damon Young
 10. Hugo Young
 11. Laura Young
 12. Moira Young
 13. Rusty Young
 14. Selina Young
 15. Selina Young
 16. Malala Yousafzai
 17. Malala Yousafzai
 18. Jung Yun