Pina ya Zandi

Zandile Ndhlovu

Illustrated by Katlego Keokgale

Ages 3 to 6
31 May 2023
9781776252732

Synopsis

Zandi o lora lewatle le leholo le bolou le ditlhapi tse nang le mebala e kganyang. Ka tsatsi le leng o fumana mpho e kgethehileng e mo lebisang tshibollong e tletseng dimaka tsa ka tlasa lewatle. Empa ho na le ntho e tshosetsang lefatshe lena le letleletle ... na tharollo ya ho le sireletsa e ka fumanwa dipaleng tsa kgale?

Pina ya Zandi ke pale e matlafatsang le e kgothatsang e mabapi le kamano ya rona le lefatshe la tlhaho, e ngotsweng ke Zandile Ndhlovu, Mosadi wa pele e motsho wa Afrika Borwa eo e leng morupelli wa freediving le mothehi wa Black Mermaid Foundation.