Simunye

Refiloe Moahloli

Illustrated by Zinelda McDonald
0-5 years
See more book details
01 September 2020
9781776250455
Synopsis

Singabukeka sehlukile mina nawe,

sizwakale sehlukile,

senze okwehlukile,

sidle ukudla okwehlukile,

futhi sihlale ezindaweni ezehlukene

kodwa uma ngibheka emehlweni akho, ngizibona mina uqobo.

Incwadi eduduzayo futhi ethinta imizwa emayelana nobungani kanye nobuntu ebukangaza kokubili okufanayo nokuwumehluko kithi.

Iyatholakala futhi ngesiNgisi nangesiBhunu.