Nna yo o kgethegileng

Tshwanelo Serumola

Illustrated by Subi Bosa

Ages 6 to 10
15 June 2023
9781776252954

Synopsis

Ke mosimane yo mothokwa yo o
RATANG GO ITSE LE GO ITHUTA.
Ke sekaseka tikologo ya me ...
Ke mosimane yo mothokwa yo o
AMOGELANG BA BANGWE.
Ke tlotla batho ba ba sa tshwaneng le nna.

Nna yo o kgethegileng ke buka e e rotloetsang tsholofelo, ya dipolelwana tse di rotloetsang boitshepo jwa basimane ba ba thokwa. Buka eno e rotloetsa basimane go keteka se se dirang gore e nne ba ba kgethegileng fa ba ntse ba leka go dira tse di molemo mo tikologong e ba tshelang mo go yone. Gape e ba rotloetsa go sala morago ditoro tsa bone le go nna le boitlhamedi.